​Tegnestuen

Raabys Tegnestue er et personlig ejet selskab, der blev etableret i 1967, og igennem de sidste 47 år har tegnestuens arbejder primært været udført i den nordvestlige del af Danmark.

Tegnestuen består i dag af de to ejere samt en administrativ medarbejder.

Det er tegnestuens målsætning at finde helhedsløsninger der til fulde indfrier bygherrens forventninger til funktion, oplevelse, arkitektur og økonomi.

Samtidig er det vores mål at skabe bygninger af høj æstetisk og arkitektonisk kvalitet ved benyttelse af et formsprog der er afpasset den enkelte opgave.

At skabe og bevare et arkitektonisk helhedsgreb i løbende dialog med bygherre, brugere og andre involverede fagområder.

Tegnestuen varetager opgaver af vidt forskellig karakter, for både statslige, regionale, kommunale og private bygherrer.

Opgaverne omfatter blandt andet til- og ombygning for sygehus Thy-Mors, nybygning af plejecentre, skoler, bofællesskaber for psykisk/fysisk handicappede, kirkerestaurering, kirketilbygninger og velfærdsbygninger.​

Kontorbygninger og undervisningsbyggeri, fabriksanlæg, værkstedsbygninger og boliger for både private og boligselskaber.​

I arbejdet med opgaverne tilstræber tegnestuen et højt kvalitetsniveau i projekteringsarbejderne, og tillægger det stor betydning, at det enkelte projekt opfylder bygherrens ønsker og krav, hvad angår arkitektur, kvalitet, pris og tid.

​Miljørigtig projektering og energibesparende foranstaltninger indgår som en naturlig del af tegnestuens arbejdsproces, i samarbejde med bygherre, brugere og ingeniører.

Projekteringsarbejderne udføres udelukkende i 3D, med tilhørende visualiseringer, hvilket gør det muligt på et meget tidligt tidspunkt, at videreformidle arkitektoniske betragtninger til bygherre.

Tegnestuen udfører kvalitetskontrol på egne arbejder efter firmaets kvalitetssikringsmanual.

Tegnestuen er medlem af DANSKE ARKitektvirksomhed samt Danske Designere.​

Firmainfo​

​RAABY's TEGNESTUE I/S

CVR: 16021733

Find os​

​Fayes Alle 16

7700 Thisted

Kontakt os