​Rådgivningens faser​

Et typisk arkitektprojekt er delt op i forskellige faser.

Skitsering:

På baggrund af de første indledende snakke med bygherren og en besigtigelse af grunden, udarbejder vi skitser med planløsning og facadeprincipper.

Der vil også ofte blive udarbejdet et overslag på arbejderne ud fra vores erfaringspriser fra lignende byggerier.

Vi arbejder kun i 3D, og derfor vil det være muligt på dette tidlige tidspunkt, at "gå en tur" gennem bygningen, så bygherren kan få den rigtige forståelse for bygningen.

Myndighedsprojekt:

I denne fase videreudvikles skitserne til et projekt, der kan godkendes af byggemyndighederne. D.v.s. plan - , snit og facadetegninger, typisk i 1:100 samt en materialebeskrivelse.

På dette tidspunkt vil der som regel også være inddraget en ingeniør til at udføre energiberegninger og statiske beregninger.

På baggrund af dette materiale kan der indhentes overslagspriser fra håndværkere.​

Hovedprojektering:

Under hovedprojekteringen fastlægges alle detaljer omkring facade- , tag- og terrændæk samtidig med at ingeniøren færdiggør VVS- og El-delen. Der udarbejdes en skriftlig arbejdsbeskrivelse for alle arbejder.

Der vil nu kunne hentes faste priser hjem fra entreprenører og byggeprojektet kan begynde.

Tilsyn og opfølgning:

Tegnestuen kan efter projekteringen være behjælpelig med at udarbejde kontrakter med håndværkerne, føre tilsyn med byggeriet, holde byggemøder og udføre den økonomiske styring.

Firmainfo​

​RAABY's TEGNESTUE I/S

CVR: 16021733

Find os​

​Fayes Alle 16

7700 Thisted

Kontakt os